Print

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ feed

น้ำแข็งถ้วยใหญ่ (Gourmet Cube)
ลักษณะน้ำแข็งรูปทรงเหมือนกับน้ำแข็งถ้วยเล็ก ไม่มีรูตรงกลาง แต่ต่างกันที่ขนาด โดยน้ำแข็งถ้วยใหญ่จะมีขนาด 4 ซม. เหมาะกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากน้ำแข็งชนิดนี้ละลายช้า มีความหนาแน่นของเนื้อน้ำแข็งค่อนข้างสูง จึงเป็นที่นิยมของธุรกิจประเภท ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม โรงงาน และนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่Sort by:

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4200

Call for Pricing

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4200

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4200
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น ES.4100

Call for Pricing

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น ES.4100

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น ES.4100
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0


เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4300

Call for Pricing

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4300

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4300
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4450

Call for Pricing

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4450

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.4450
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0


เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.41000

Call for Pricing

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.41000

เครื่องทำน้ำแข็งถ้วยใหญ่ รุ่น E.41000
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0


Results 1 - 5 of 5