Print

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ feed

น้ำแข็งเกล็ด (Flake Ice)
น้ำแข็งชนิดเกล็ด มีความหนาแน่นของน้ำประมาณ 70% จึงมีลักษณะกรอบ รับประทานง่าย และให้ความเย็นเร็ว เหมาะสำหรับทานกับ น้ำหวาน น้ำอัดลม หรือจะใช้แช่ของสด อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ได้ดี เนื่องจากน้ำแข็งเกล็ด มีลักษณะพิเศษของก้อนน้ำแข็งที่มีอณูไม่หนาแน่น และไม่มีความคมเหมือนน้ำแข็งบดทั่วไป จึงทำให้อาหารที่เราแช่ไว้ไม่มีรอยช้ำ สดใหม่เสมอ

น้ำแข็งเกล็ดกรอบ

 Sort by:
เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น D.0001
Call for Pricing
เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น D.0001
เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น D.0001
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น ED.1101
Call for Pricing
เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น ED.1101

[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบพร้อมหัวจ่าย รุ่น ED.1102
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบพร้อมหัวจ่าย รุ่น ED.1102
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบพร้อมหัวจ่าย รุ่น ED.1102
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น ES.1100
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น ES.1100
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น ES.1100
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1150
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1150
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1150
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1250
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1250
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1250
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1350
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1350
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1350
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1550
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1550
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1550
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1650
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1650
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1650
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1800
Call for Pricing
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.1800

[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.11000
Call for Pricing
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.11000
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น E.11000
[Product Details...]

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0Display #  
Results 1 - 11 of 11